Bộ Giáo dục: Địa phương không có dịch có thể cho đi học trở...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.